การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

เรื่อง 18+ ทำไมกลายเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมไทย ไปซะได้

สำหรับ เรื่อง 18+ หรือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศในสังคมไท ยยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นในการให้ความรู้ในโรงเรียน การให้ความรู้ในครอบครัว ทั้งที่ในต่างประเทศมองเรื่อง 18+ เป็นเรื่องปกติที่ควรจะแนะนำเยาวชนอย่างถูกต้อง รวมทั้งการแนะนำเรื่องราวของ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สังคมไทยมอง เรื่อง 18+