เรื่อง 18+

คนไทยกับทัศนคติในการพบแพทย์เพื่อ “บำบัดอาการทางเพศ”

สุขภาพทางเพศ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจแต่ไม่กล้าที่จะหาข้อมูลเพราะคิดว่าเป็น เรื่อง 18+ และเป็นเรื่องที่น่าอับอายหรือไม่กล้าที่จะไปพบหมอ เพื่อ บำบัดอาการทางเพศ ที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือ เป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการตรวจ สุขภาพทางเพศ เป็นประจำแต่

เรื่อง 18+ ทำไมกลายเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมไทย ไปซะได้

สำหรับ เรื่อง 18+ หรือเรื่องเกี่ยวกับทางเพศในสังคมไท ยยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นในการให้ความรู้ในโรงเรียน การให้ความรู้ในครอบครัว ทั้งที่ในต่างประเทศมองเรื่อง 18+ เป็นเรื่องปกติที่ควรจะแนะนำเยาวชนอย่างถูกต้อง รวมทั้งการแนะนำเรื่องราวของ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สังคมไทยมอง เรื่อง 18+