sex รูทวาร

“ประตูหลัง” วิธีการมี Sex อีกรูปแบบ ที่ไม่ได้มีแต่ด้านหน้า

                การมีเพศสัมพันธ์กันในหมู่ของสัตว์สังคมนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่อง Sex แต่เซ็กส์ระหว่างคนกับสัตว์นั้นก็มีความต่างกันอยู่มาก เช่น มนุษย์ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เพียงเพื่อการขยายพันธุ์เท่านั้นแต่ใช้เพื่อการผ่อนคลายและความบันเทิงด้วย แต่ทว่า การมีเซ็กส์ในแบบปกติทั่วไปก็คือการมีกิจกรรมกันตามช่องทางปกติ มีเสริมแปลกมาบ้างก็คือการใช้ปาก แต่อีกหนึ่งรสนิยมที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันก็คือ ทวาร หรือ ประตูหลัง เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่