Yuki Yoshizawa

Yuki Yoshizawa สาวลูกครึ่งไทย ญี่ปุ่น รุนมาสเตอร์พีซ ดารา AV

Yuki Yoshizawa ไหนๆก็เขียนเรื่องของสาวลูกครึ่ง ไทย – ญี่ปุ่น อย่างน้อง “ รินจัง”มาแล้ว แต่หลายคนจะรู้ไหมว่า ก่อนหน้าที่รินจังจะได้โลดแล่นอยู่ในวงการหนังผู้ใหญ่นั้น  ได้มีสาวลูกครึ่งไทย – ญี่ปุ่น คนหนึ่ง